facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XCII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 22 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Tytuł doktora habilitowanego otrzyma w tym dniu pięć osób, spośród których dwie są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe trzy pracownikami innych uczelni. Spośród dwudziestu siedmiu promowanych doktorów dziesięć osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Uniwersytet Opolski, Akademia Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Katowicach, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, Urząd Skarbowy w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska (1) oraz Nauk Społecznych (1). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska (7), Nauk o Ziemi (6) oraz Nauk Społecznych (14). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2747 osób, natomiast doktora habilitowanego 387 osób. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.