facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAJLEPSI ABSOLWENCI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W czwartek 24 listopada o godz. 15.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11 zgodnie z tradycją Uczelni odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2004/2005. JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Januszowi Janeczkowi podczas wręczania dyplomów będą towarzyszyli dziekani wydziałów i kierownicy jednostek dydaktycznych. Gościem honorowym tegorocznej uroczystości będzie Maciej Wojciechowski, dyrektor katowickiego oddziału TVP, absolwent socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Urodzony w 1964 roku, w latach 1992-93 pracował jako zastępca redaktora naczelnego w „Dzienniku Zachodnim”, był redaktorem naczelnym „Dziennika Łódzkiego” (1992-95), a następnie „Dziennika Zachodniego (1995-97). W Polskapresse Sp. z o.o. (1997-99) zajmował się opracowaniem i wdrożeniem strategii ujednolicenia działań wydawniczych dla gazet regionalnych, takich jak „Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Poznańska”, „Trybuna Śląska”. W latach 1999-2004 był wiceprezesem Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej w Bytomiu. Ostatnio pracował jako dyrektor zarządzający Fundacji Edukacja Bez Granic. Funkcję dyrektora katowickiego oddziału TVP pełni od 1 grudnia 2004 roku. Do uczestnictwa w uroczystości, obok wyróżnionych absolwentów, zaproszeni zostali członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele władz miast uniwersyteckich i władz regionu, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, związani z Uniwersytetem pracodawcy i przedsiębiorcy, a także przyjaciele Uczelni. Lista wyróżnionych w tym roku absolwentów liczy 74 nazwiska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.