facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ODCIENIE GNOZY

Studenckie Koło Naukowe Studentów MISH "WolnoMISHliciele" zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Odcienie gnozy" pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Teologicznego UŚ ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora. Konferencja odbędzie się w środę 16 listopada w sali Rady Wydziału Filologicznego im. J. Nowaka przy pl. Sejmu Śląskiego 1 (V piętro) w godzinach 9.00-18.30. Obrady będą stanowiły podsumowanie rocznej pracy koła nad tematem gnozy. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. Część I: Cienie początków, światło historii 9.00-13.30 9.00 ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (Wydziału Teologiczny UŚ): Wykład wprowadzający 9.20 Jerzy Prokopiuk (redaktor naczelny „Gnosis”): Gnoza i ja 9.50-11.00 Źródła gnozy Agnieszka Puszkow (UŚ, PAT): Wybrane aspekty problematyki orfizmu jako źródło europejskiej wiedzy gnostycznej Anna Gierlińska (Instytut Filozofii UŚ): Dualizm myśli gnostyckiej a monizm neoplatonizmu Agnieszka Woszczyk (Instytut Filozofii UŚ): Charakter antygnostyckiej polemiki Plotyna a problem strukturalnych związków koncepcji trzeciej hipostazy z mitem Sofii 11.00-11.15 przerwa 11.15-12.45 Przygody gnozy dr Izabela Trzcińska (Instytut Religioznawstwa UJ): Idea natury w pismach Roberta Fludda Agata Jagłowska (Instytut Filozofii UŚ): Geneza bractwa Różokrzyżowców Mariusz Dobkowski (redakcja „Gnosis”): Kilka uwag na temat gnozy w kataryzmie Maja Drzazga (MISH UŚ): Wątki gnostyckie w twórczości trubadurów 12.45-13.30 Gnostyczne peregrynacje Zofia Zielińska (UŚ, UJ): Ibn Arabi, suficki mistyk: jego życie i doktryna na podstawie dzieła Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca Barbara Czardybon (Instytut Filozofii UŚ): Życie niebiańskie anioła jako kontynuacja ewolucji człowieka. Podstawowe założenia Swedenborgiańskiej angelologii 13.30-15.00 przerwa Część II: W stronę XX wieku 15.00-18.30 15.00-16.00 Gnoza po-romantyczna? Leopold Hess (MISH UJ): Sztuczna świętość, ohydna natura – o gnostyckiej wrażliwości Ch. Baudelaire'a Małgorzata Zuber (MISH UŚ): Gnoza jako źródło sofiologii Włodzimierza Sołowiowa Przemysław Piwowarczyk (MISH UŚ, Akademia Artes Liberales): Koncepcja przekazu wiedzy tajemnej w myśli Rudolfa Steinera 16.00-16.20 przerwa Gnoza: druga twarz moderny 16.20-17.40 dr Anna Chmielowska-Zasuń (Instytut Religioznawstwa UJ, Częstochowa): Mit gnostycki w interpretacji kształtującej się idei principium individuationis C.G. Junga Paweł Tomczok (MISH UŚ, Akademia Artes Liberales): Recepcja gnozy w Republice Weimarskiej. Przykład Carla Schmitta dr Mirosław Piróg (Instytut Filozofii UŚ): Emil Cioran – współczesny gnostyk 17.40-18.30 Pop-gnoza Magdalena Kempna (MISH UŚ): Byłem sam w ciemności – Motywy gnostyckie w filmie „Pi” D. Aronofsky'ego Małgorzata Kuliszkiewicz (MISH UŚ): Tajemnice Harry’ego Pottera. Elementy gnostycyzmu a jego popularność Podsumowanie i zamknięcie konferencji (ok. 18.30)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.