facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RODZINA W ŚWIECIE AKSJOLOGICZNEJ WICHROWATOŚCI

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości - czyli o kryzysie rodziny, organizowany w ramach XIV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: Rodzina – temat zastrzeżony dla socjologów, psychologów i teologów, pojawia się wśród tematów spotkań poświęconych zagadnieniom przyrodniczym. Jednak wobec stwierdzanego coraz częściej zjawiska, określanego jako kryzys rodziny, trudno oprzeć się analogii z zagrożonym gatunkiem. Presja środowiska, czy raczej cywilizacji, która to środowisko szybko i drastycznie zmienia, sprawia, że we wrogiej rzeczywistości gatunek wrażliwy nie ma szans przetrwania. Rozwój cywilizacyjny, procesy industrialno-urbanizacyjne – czyż nie one właśnie przodują w rankingach powodów zanikania gatunków i zmniejszania się bioróżnorodności środowisk, nie tylko tych bezpośrednio narażonych na cywilizacyjny nacisk? Ale czy nie jest i tak, że właśnie tych winowajców coraz częściej wskazujemy poszukując przyczyn rozszerzających się szeregów singli i bezdzietnych związków? Podczas gdy do zanikania gatunków przyczyniają się bezpośrednio gazy cieplarniane, metale ciężkie czy pestycydy, to na kryzys rodziny składają się zgoła inne „toksyny” środowiskowe: pośpiech, dążenie do ekonomicznego komfortu, poszukiwanie niezależności od tradycyjnych wartości moralnych. Cywilizacja, „takie czasy”, czy ewolucja...? Pytanie, na które dzisiaj trudno odpowiedzieć. I choć zanik gatunków to problem nie tylko sentymentalny, bo każdy taki ubytek zaburza równowagę ekosystemu, to czy dalsza analogia jest upoważniona? Czy rodzina też znajdzie się w Czerwonej Księdze ginących wartości ludzkości I dekady XXI wieku? Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2005/2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.