facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PSYCHOLOGIA KLINICZNA A PRAKTYKA SĄDOWA - KONFERENCJA NAUKOWA

Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej": Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw. Konferencja odbędzie się od 14 do 16 listopada w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych warszawskiej WSP TWP, Katowice, ul. Katowicka 27. Okazją do zorganizowania konferencji jest rocznica 25 lat uczestnictwa Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ w rozwoju psychologii sądowej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z programem obrad.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.