facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 8 listopada o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w składzie komisji dyscyplinarnych, uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005 oraz uchwała w sprawie nadania Instytutowi Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego imienia Ireneusza Opackiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.