facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XCI PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 25 października o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu cztery osoby, spośród których trzy są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a jedna zatrudniona jest na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spośród dwudziestu sześciu promowanych doktorów dwanaście osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Gdański, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, Zespół Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach, Szkoła Podstawowa w Orzeszu, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Filologicznym (1), Matematyki, Fizyki i Chemii (1) i Prawa i Administracji (2). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Filologicznym (11), Matematyki, Fizyki i Chemii (8) oraz Prawa i Administracji (7). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2739 osób, natomiast doktora habilitowanego 386 osób. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.