facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EU DZEN. MIASTO I PRAKTYKI CODZIENNOŚCI

Katedra Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ zaprasza na konferencję naukową Eu dzen. Miasto i praktyki codzienności. Konferencja odbędzie się 25 i 26 października w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, przy placu Sejmu Śląskiego 2. Zachęcamy do zapoznania się z programem obrad. wtorek, 25 października 9.30 wprowadzenie: Tadeusz Sławek (UŚ) 9.45 wykład otwierający obrady: Ewa Rewers (UAM): Segregacja obcych ciał 10.15 część pierwsza: Miejsce i miasto, moderuje: Tadeusz Sławek Adam Dziadek (UŚ): Miasta bez centrum Aleksandra Kunce (UŚ): „Rozejrzałem się za koszem na śmieci…” Rzecz o sztuce ufnej kalkulacji Gabriel Gała (UŚ): Przedmieście – topografia pustki Joanna Janusz (UŚ): Dialektyka porządku i chaosu w „Niewidzialnych miastach" Italo Calvino B.D. MacQueen (UŚ): Przekraczanie granic światów a problematyka wolności w sielance Longosa Małgorzata Cymorek (UŚ): O pewnych aspektach wielokulturowości w estetyce miasta 12.30-13.00 przerwa 13.00 część druga: Miasto i literatura, moderuje: Stefan Szymutko Antoni Czyż (Akademia Podlaska w Siedlcach): Ambiwalentny obraz Warszawy w literaturze XVIII wieku. Od Drużbackiej do Czyża Wacław Forajter (UŚ): Niespieszny spacer po Warszawie Leopolda Tyrmanda Alina Molisak (UW): Literacki obraz miasta – Berlin/Warszawa Grzegorz Olszański (UŚ): Rynek pisarzy – pisarze rynku (o dobro-bycie pisarza) Elżbieta Dutka (UŚ): Przestrzeń prywatno-publiczna (O pewnym wierszu Julii Hartwig) Tomasz Sapota (UŚ): Kakos dzen. Miasto w „Satyrach” Juwenalisa 15.00-15.45 przerwa 15.45 część trzecia: Codzienność miasta, moderuje: Jacek Warchala Grażyna Starak (UŚ): Miasto, samotność, zagrożenie. Kilka uwag o roli przestrzeni miejskiej w twórczości B.-M Koltesa Simeonka Veleva (PAN, Warszawa): Doświadczenie codzienności w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Elisawety Bagriany Mariusz Jochemczyk (UŚ): Sztuka prze-życia. O dwóch bieszczadzkich wierszach Mirona Białoszewskiego Beata Mytych-Forajter (UŚ): Czułość jako balast i wyzwanie. Dylematy codzienności w poezji współczesnej Karolina Cicha (Uniwersytet w Białymstoku): „Miasto, w którym chciałbym zamieszkać". Hermeneutyka miasta, epifania miasta w twórczości Adama Zagajewskiego 17.45 dyskusja plenarna nad tezami wystąpień środa 26 października 9.30 wykład otwierający obrady: Teresa Wilkoniowa (Universita degli Studi di Napoli „L'orientale”): „Jeśli Europa jest Nimfą, Neapol jest Nimfy okiem błękitnym”. Neapol – miasto otwarte 10.00 część pierwsza: Praktyki (dobrego) życia, moderuje: Aleksander Nawarecki Agnieszka Kijewska (KUL): Mądrość woła na ulicach Rzymu. „Idiota de Mente et de sapientia” Mikołaja z Kuzy Rafał Perkowski (UJ): Komput jako praktyka codzienności człowieka średniowiecza. (Komput Filipa z Thaon) Aneta Chmiel (US): „Miasto Słońca” Tomasza Campanelli jako groźba ideału Krzysztof Pawłowski (UŚ): Babilon i Jerozolima. O dwóch modelach miasta i wzorcach żvcia Zbigniew Kadłubek (UŚ): „Wszędzie, gdzie można żyć, można żyć dobrze”. Formy i fronty dobrego życia Jacek Kurek (UŚ): Zdumiewająco nieprzemysłowy duch 12.00-12.30 przerwa 12.30 część druga: Miasto i wspólnota, moderuje: Wojciech Świątkiewicz Beata Stuchlik-Surowiak (UŚ): Miasto i kobieta. Mieszczanka na Śląsku w XVII i XVIII wieku Aleksandra Achtelik (UŚ): Miasto miejsce spotkania? Maciej Tramer (UŚ): Miasta jednego pokolenia Maciej Nowak (UŚ): „Babilondon – współobcowanie w zakamarkach metropolii Anna Seweryn (UŚ): Wirtualna metropolis. Tropy chatowników Marcin Sieńko (UZ): Blogosfera jako współczesna przestrzeń publiczna Marta Oracz (UAM, Kalisz): Filozoficzne korzenie platońskiej wizji jedności w utopijnym społeczeństwie Paweł Polok (US): Mieszczanin: kupiec czy filozof 15.00 przerwa 15.45 dyskusja plenarna nad tezami wystąpień 16.45 zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.