facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI FORUM KULTURY SŁOWA W KATOWICACH

W czwartek 20 października w Katowicach rozpocznie się VI Forum Kultury Słowa organizowane przez Radę Języka Polskiego, przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej i Towarzystwa Kultury Języka. Forum będzie poświęcone polskiej polityce językowej wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obrady będą się odbywały w Sali Sejmu Śląskiego i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Forum potrwa do 22 października. W konferencji wezmą udział nie tylko językoznawcy, lecz także socjologowie, politologowie oraz osoby odpowiedzialne za używanie języka polskiego w organizacjach unijnych. Przedmiotem obrad będą m.in.: rola języka narodowego na forum europejskim w dobie globalizacji, miejsce języków mniejszości narodowych, upowszechnianie polszczyzny poza granicami kraju, wpływ języka dokumentów Unii Europejskiej na polszczyznę, świadomość językowa Polaków, rola instytucji (np. Rady Języka Polskiego) w kształtowaniu polityki językowej, aksjologia polskiego języka publicznego. Forum jest objęte patronatem Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej i Wojewody Śląskiego. Szczegółowe informacje i program VI Forum Kultury Słowa Kontakt z organizatorem: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel./faks (0-22) 657 28 89 e-mail: rjp@rjp.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.