facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V WARSZTATY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W środę 19 października w Ustroniu-Jaszowcu rozpocznie się dwudniowe międzynarodowe spotkanie Distance Learning Workshop - The fifth International Meeting on New Technologies of E-learning Systems and Network Environments. Organizatorami spotkania są Centrum Technik Kształcenia na Odleglosc UŚ i Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ. Celem międzynarodowych warsztatów skupiających specjalistów z różnych ośrodków naukowych jest przedstawienie stanu prac prowadzonych w ramach przyjętego przez Uczelnię systemu kształcenia na odległość. System ten realizowany jest przez Centrum Technik Kształcenia na Odległość pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Piechy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Warsztaty będą okazją do zaprezentowania wypracowanej struktury organizacyjnej i dostępnych aplikacji. Będą również okazją do umiędzynarodowienia inicjatywy w ramach programu Erasmus/Socrates. Szczegółowe informacje oraz program warsztatów Kontakt z organizatorem: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ Instytut Informatyki Zakład Systemów Komputerowych ul. Będzińska 39 piętro III 41-200 Sosnowiec tel: +48 32/ 368 97 60 tel/fax: +48 32/ 291 80 87

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.