facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIV CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem kolejnego XIV już cyklu wykładów Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykłady odbywają się co tydzień w czwartek o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Pierwsze dwa wykłady cyklu: Możliwości zastosowania nabytych wiadomości i umiejętności w codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela - oszczędność energii w szkolnych programach nauczania i Zarządzanie środowiskiem a zrównoważony rozwój wygłoszą kolejno: mgr inż. Małgorzata Łukaszewska, edukator kształcenia zawodowego i prof. dr hab. inż. Marian Łączny, GIG Katowice. Wykłady te odbędą się w czwartek 6 października. Wszystkie wykłady w ramach cyklu są otwarte i bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział w większości wykładów cyklu umożliwia studentom UŚ zaliczenie wykładu w ramach przedmiotu do wyboru. Cykl interdyscyplinarnych wykładów dotyczących problemów środowiska, jego ochrony oraz edukacji ekologicznej będzie prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego - specjalistów z różnych dziedzin związanych z tematyką środowiska oraz, w ramach serii Forum Natura i wykładów Polskiego Klubu Ekologicznego, gości z innych uczelni, placówek naukowych i instytucji. Każdy wykład będzie się kończył otwartym forum dyskusyjnym na najbardziej aktualne problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Serdecznie zapraszamy! Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2005/2006 Dodatkowe informacje: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 9 tel./fax: (0-32) 359 12 35 e-mail: cscs@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.