facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

15 LAT WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM W OSNABRÜCK

We wtorek 4 października o godz. 10.00 w sali nr 221 Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach, ul. Bankowa 14, odbędzie się uroczysta sesja naukowa z okazji 15. rocznicy podpisania umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Fizyki Uniwersytetu w Osnabrück. Umowa o współpracy naukowej w dziedzinie fizyki pomiędzy uczelniami została podpisana 16 września 1990 r. Realizowana była głównie w zespole Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UŚ oraz w grupach badawczych prof. Gunnara Borstela i Manfreda Neumanna z Fachbereich Physik Universität Osnabrück. Obie strony oceniają wieloletnią współpracę naukową jako nadzwyczaj owocną. Dotyczyła ona przede wszystkim eksperymentalnych i teoretycznych badań struktury elektronowej ciał stałych. W ciągu tych lat co roku znaczna liczba pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki wyjeżdżała do Osnabrück i tam miała okazję prowadzić badania na specjalistycznej aparaturze oraz zapoznać się z nowoczesnymi technikami badawczymi i obliczeniowymi. Profesorowie z Niemiec przyjeżdżali na dłuższe i krótsze pobyty, w trakcie których prowadzili wykłady adresowane do młodych naukowców. W Katowicach gościliśmy także doktorantów i studentów z Osnabrück. Efektem tej współpracy było zakupienie w 1997 r. Wielofunkcyjnego Spektrometru Elektronów PHI 5700/660 przy ogromnym wsparciu strony niemieckiej (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała jego zakup w 50%). Od tej pory nasz ośrodek stał się wiodącym w prowadzeniu badań struktury elektronowej. Umowa zaowocowała ożywioną współpracą, wieloma publikacjami, wspólnymi konferencjami i osobistymi przyjaźniami. Program spotkania: Otwarcie sesji i wystąpienia gości – prof. dr hab. Alicja Ratuszna Współpraca w latach 1990-2005 – prof. Manfred Neumann (Uniwersytet Osnabrück) Współpraca widziana z Katowic – prof. UŚ dr hab. Władysław Borgieł, prof. UŚ dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, prof. dr hab. Ewa Talik, dr Antoni Winiarski Perspektywy dalszej współpracy – prof. Gunnar Borstel i prof. UŚ dr hab. Jacek Szade Zakończenie sesji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.