facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA PRASOWA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W czwartek 22 września o godz. 9.30 w sali 29 Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa poświęcona inaugurowaniu przez Uczelnię kolejnego roku akademickiego. W czasie konferencji przedstawione zostaną kwestie związane z podsumowaniem rekrutacji na studia w roku 2005/2006 oraz bieżąca działalność Uczelni: sprawy socjalne studentów, aktualnie prowadzone badania naukowe, współpraca z ośrodkami zagranicznymi oraz najbliższe plany i przedsięwzięcia. W spotkaniu, które poprowadzi Jolanta Talarczyk - nowy rzecznik prasowy, weźmie udział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektorzy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów i wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.