facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH

Uroczysta inauguracja XXXVIII roku akademickiego 2005/2006 na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w poniedziałek 3 października o godzinie 11.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie przy placu Teatralnym 1. Tegoroczna uroczystość związana jest z obchodami 35-lecia wydziałów cieszyńskich.

Wystąpienie JM Rektora UŚ podczas inauguracji XXXVIII roku akademickiego 2005/2006 W uroczystości wezmą udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Wiesław Banyś i prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, członkowie Senatu, studenci oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji z regionu, kraju i zagranicy. W czasie inauguracji zgodnie z tradycją akademicką odbędzie się immatrykulacja wytypowanych przez wydziały studentów pierwszego roku. Wręczona zostanie także nagroda Pro Scientia et Arte – najbardziej zaszczytne wyróżnienie w Uczelni, przyznawane jej pracownikom za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku nagrodę odbierze prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Śląskim. Poza główną inauguracją roku akademickiego zgodnie z uniwersytecką tradycją inauguracje roku odbywają się również na poszczególnych wydziałach. Stanowią one okazję do spotkania studentów z władzami wydziałów oraz wprowadzenia w atmosferę studenckiego życia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami wydziałowych spotkań: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Inauguracja roku: 4 października godz. 10.00 aula Wydziału, Katowice, ul. Bankowa 9 Wydział Filologiczny 4 października godz. 12.00, Katowice, Sala Koncertowa Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 2 Bezpośrednio po inauguracji odbędzie się szkolenie BHP dla studentów I roku studiów dziennych z wpisem do indeksu Indeksy należy odebrać 3 października: 1. na spotkaniu z opiekunami lat w Sosnowcu – kierunek filologia (wszystkie specjalności) 2. w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, w godz. 8.00-15.00 kierunki: kulturoznawstwo (pok. 111) filologia polska – uzupełniające studia magisterskie (pok. 110) filologia polska – jednolite studia magisterskie (pok. 108) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (pok. 108) filologia – specjalność filologia klasyczna (pok. 102) 3. w Dziekanacie Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku – kierunki: filologia polska, filologia – specjalność romańska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Inauguracja roku: 3 października godz. 8.15, aula Instytutu Fizyki, Katowice, ul. Uniwersytecka 4 W ramach spotkania odbędą się prezentacje przygotowane przez pracowników Zakładu Dydaktyki Fizyki Wydział Nauk o Ziemi Inauguracja roku: 4 października godz. 10.00, Aula Międzywydziałowa, Sosnowiec, ul. Będzińska 60 Wydział Nauk Społecznych Inauguracja roku: 4 października godz. 10.00, aula I piętro, Katowice, ul. Bankowa 11 Wydział Pedagogiki i Psychologii Inauguracja roku: 4 października godz. 9.00, aula, Katowice, ul. Grażyńskiego 53 Wydział Prawa i Administracji Inauguracja roku: 4 października godz. 10.00, aula nr 5, Katowice, ul. Bankowa 11b Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Inauguracja roku: 4 października godz. 12.00, aula, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3 Wydział Teologiczny Inauguracja roku: 4 października, godz. 10.00 sala 101 Wydziału Teologicznego, Katowice, ul. Jordana 18 Wydział Radia i Telewizji Spotkanie władz Wydziału ze studentami I roku (termin zostanie ustalony) W kwestiach szczegółowych dotyczących poszczególnych spotkań i rozpoczęcia zajęć należy zwracać się do dziekanatów wydziałów (adresy zob. menu: Struktura).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.