facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOLOKWIUM PRAWNIKÓW ADMINISTRATYWISTÓW

W środę 14 września o godz. 17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów: Wpływ orzecznictwa sądowego na rozwój prawa administracyjnego. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA i Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica. Odbywające się od ponad dwudziestu lat kolokwia, organizowane na przemian w Polsce i w Niemczech, służą wymianie doświadczeń i rozwojowi prawa administracyjnego. Biorą w nich udział wybitni prawnicy polskich i niemieckich ośrodków naukowych. Konferencja potrwa do 17 września. Program konferencji: Wydział Prawa i Administracji UŚ Katowice, ul. Bankowa 11b I. Podstawy konstytucyjnoprawne 1. Suwerenność, integracja, autonomia – ewolucja podziału kompetencji między Unią Europejską i państwami członkowskimi Prof. Dr. Uwe Kischel, LL.M. Greifswald Prof. dr hab. Genowefa Grabowska, Katowice 2. Administracja w europejskim porządku konstytucyjnym Dr Agnieszka Skóra, Gdańsk Prof. Dr. Helmuth Schulze-Fielitz, Wuerzburg II. Oddziaływanie prawa unijnego na prawo administracyjne państw członkowskich 1. Wpływ prawa europejskiego na strukturę administracji w państwach członkowskich UE PD Dr. Dieter Kugelmann, Mainz/Leipzig Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Warszawa 2. Wpływ prawa europejskiego na kształtowanie się procedury administracyjnej w państwach członkowskich UE Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Lublin Prof. Dr. Wolfram Cremer, Bochum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.