facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Śląski będzie organizatorem tegorocznego VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które odbędzie się 17 i 18 września na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. Współorganizatorem Forum jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Konferencja ma na celu stworzenie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych we wszystkich typach szkół możliwości wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej. Jej program obejmuje m.in. wykłady, sesje dyskusyjne i wyjazdy terenowe pozwalające poznać zróżnicowane walory województwa śląskiego. Zostaną też ogłoszone wyniki konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć lekcyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą wydawnictw edukacyjnych i producentów środków dydaktycznych. W uroczystym otwarciu konferencji weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Program konferencji Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz na stronie internetowej MEN.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.