facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WRĘCZENIE DYPLOMÓW W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH

W czwartek 30 czerwca w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w sposób uroczysty wręczone zostaną dyplomy tegorocznym absolwentom Szkoły. Udział w uroczystości weźmie prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia UŚ oraz Michel Redoute - Konsul Honorowy Belgii i Laurence Dyevre - Wicedyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie. Obecni będą również profesorowie zaprzyjaźnionych szkół francuskich i belgijskich. Szkoła, będąca jednostką wspólną Uniwersytetu Śląskiego oraz francuskiego Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii, współpracuje z wieloma uczelniami oraz instytucjami naukowymi w Europie. W tym roku do obrony prac dyplomowych kończących studia magisterskie uzupełniające przystępuje 25 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.