facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONKURS PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

Z okazji Światowego Roku Fizyki Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz studenci Koła Naukowego Fizyków UŚ byli organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Multimedialny z Fizyki. Inicjatywa skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał, do którego zakwalifikowało się 19 z 123 zgłoszonych projektów, odbędzie się w środę 22 czerwca w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, początek o godz. 10.30. Konkurs miał na celu rozwinięcie wśród uczestników umiejętności pracy indywidualnej bądź zespołowej (w zależności od rodzaju projektu), posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną i multimedialną, samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania własnej długoterminowej pracy i aktywizację środowiska szkolnego oraz lokalnego, a także rozwijanie zainteresowań fizycznych oraz informatycznych. Zgodnie z założeniami konkursu projekty (strony internetowe, prezentacje multimedialne, programy komputerowe) powinny mieć charakter popularyzatorski. Jedna szkoła mogła prowadzić maksymalnie dwa projekty. Projekty wykonywane były w zespołach dwuosobowych. Finał konkursu będzie polegał na zaprezentowaniu przez autorów projektu członkom jury oraz pozostałym uczestnikom konkursu. W skład jury wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i innych polskich uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.