facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Propozycja nadania ulicom Katowic imion Augusta Chełkowskiego i Józefa Pietera

Rada Miejska Katowic zamierza nadać ulicom w rejonie Rektoratu UŚ imiona Augusta Chełkowskiego i Józefa Pietera. W liście do J. M. Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic Wojciech Boroński podkreślił, iż nadanie imion jest symboliczną formą wyrażenia uznania dla nieocenionych zasług dla Polski i naszego regionu prof. Augusta Chełkowskiego oraz wybitnych osiągnięć naukowych byłego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej i profesora Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.