facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA ANTONIEGO FELUSIA

okładka W środę 8 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Wokół problematyki dokumentu prof. dr. hab. Antoniemu Felusiowi, pracującemu w Katedrze Kryminalistyki. Uroczystość związana jest z obchodami 30-lecia Katedry i zainauguruje międzynarodowy zjazd "Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki". Początek o godz. 11.00 w auli 8, Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11b.
Program zjazdu: 8 czerwca 11.00 aula nr 8 uroczyste wręczenie księgi pamiątkowej Wokół problematyki dokumentu prof. dr. hab. Antoniemu Felusiowi wyjazd uczestników konferencji do OW „Relax” w Wiśle ok. 20.00 ognisko integracyjne 9 czerwca 9.00-11.00 sesja przedpołudniowa: prof. dr hab. Tadeusz Widła – Wybrane zagadnienia dot. odpowiedzialności biegłych prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Informacja o działalności katedry prof. dr hab. Karol Sławik – Regionalne potrzeby organizacyjno-badawcze (zachodniopomorskie) prof. dr hab. Jan Widacki – Badania empiryczne jako podstawa twierdzeń w ekspertyzie poligraficznej dyskusja 11.00 zwiedzanie pałacyku w Wiśle 15.00 sesja popołudniowa prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski – Spektakularne aspekty identyfikacji osób utrwalonych na materiałach z monitoringu prof. dr hab. Mirosław Owoc – Reguły składania podpisów dr hab. Anna Koziczak – Perspektywy rozwoju biometrii dr Krystyna Bronowska – Potrzeby badawcze w zakresie naruszeń wymagań ochronnych środowiska naturalnego dr Violetta Kwiatkowska-Darul – Czynności dowodowe w postępowaniu administracyjnym dr Krzysztof Gorazdowski – Policyjna amunicja do broni gładkolufowej oraz skutki jej użycia dr Szymon Matuszewski – Teoria Bayesa a obszary badawcze grafologii sądowej mgr Marek Łachacz – Działanie środka do kontroli korespondencji bez potrzeby jej otwierania Renata Włodarczyk – Możliwości identyfikacji spalonych szczątków nn zwłok Małgorzata Andrzejkowicz – Zakres wartości cech pomiarowych ichnogramu dyskusja 10 czerwca 9.00 sesja przedpołudniowa prof. dr hab. Hubert Kołacki – Zaniedbane obszary współczesnej kryminalistyki dr Elżbieta Żywucka-Kozłowska – Efektywność konfrontacji dr Adam Taracha – Taktyka kryminalistyczna a postęp techniczny mgr Olga Krajniak – Wybrane problemy ścigania przestępstw gospodarczych mgr Adam Jan Księżyk – Wybrane aspekty stosowania środków przymusu bezpośredniego przez policję w Polsce mgr Ryszard Krawczyk – Badania identyfikacyjne dzieł sztuki – nowy obszar badawczy współczesnej kryminalistyki dyskusja

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.