facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

8 czerwca 2005 roku Uniwersytet Śląski obchodzi 37. rocznicę swego powołania. Uczelnia co roku świętuje jubileusz uroczystym Koncertem Akademickim w Filharmonii Śląskiej. Tegoroczny koncert odbędzie się w sobotę 11 czerwca o godz. 18.00. Wystąpią: Piotr Słopecki (fortepian) oraz Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Massimiliano Caldiego. Prof. dr hab. Alicja Ratuszna wygłosi wykład Światłoterapia - szansą w leczeniu nowotworów? Do udziału w koncercie zapraszani są pracownicy i studenci Uniwersytetu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa oraz środowisk kulturalnych i naukowych. Istotną częścią Koncertu Akademickiego w Filharmonii jest wystąpienie-wykład zaproszonego gościa honorowego, którym każdorazowo jest wybitny profesor Uniwersytetu. Gośćmi honorowymi Koncertów byli do tej pory tak znakomici profesorowie, jak: Ireneusz Opacki z Wydziału Filologicznego w 1998 roku, Marek Zrałek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 1999 roku, Kazimierz Ślęczka z Wydziału Nauk Społecznych w 2000 roku, Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi w 2001 roku, obecny Rektor Uniwersytetu, Paweł Migula w 2002 roku, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, inicjator Koncertów Akademickich – Tadeusz Sławek z Wydziału Filologicznego w 2003 roku, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002 oraz ksiądz profesor Wincenty Myszor w 2004 roku, Dziekan Wydziału Teologicznego. Koncerty towarzyszące Świętu Uniwersytetu, podobnie jak odbywające się w Auli im. Kazimierza Lepszego Wieczory Akademickie zainicjowane zostały w przekonaniu, iż Uniwersytet winien być miejscem dialogu. Przesłaniem tych spotkań jest stworzenie aury wspólnej wędrówki myśli między wieloma dziedzinami życia, takimi, jak nauka, kultura i sztuka czy polityka. Odbywający się w Sali Koncertowej im. Karola Stryji w Filharmonii Śląskiej Koncert pozwala wysłuchać wystąpienia-refleksji zaproszonego gościa na sformułowany przez niego temat oraz wysłuchać w skupieniu koncertu muzycznego. By uniknąć „konferencyjnego” charakteru Koncertu, nie proponuje się słuchaczom otwartej dyskusji po wystąpieniu gościa; odbywający się w trzeciej części wieczoru w foyer Filharmonii koktajl, pozwala bowiem na swobodną i kameralną wymianę myśli. W tegorocznym, dziewiątym już Koncercie, gościem honorowym będzie prof. dr hab. Alicja Ratuszna, Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki im. A. Chełkowskiego. W drugiej części wieczoru odbędzie się koncert kameralny, w programie którego znajdą się następujące kompozycje: G. B. Pergolesi – Concertino Es-dur G. Rossini – Sonata nr 6 W. A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur, KV 414 A. Corelli – Concerto grosso F-dur, op. 6 nr 2 G. F. Haendel – Concerto grosso a-moll, op. 6 nr 4 Śląską Orkiestrę Kameralną poprowadzi Massimiliano Caldi (Włochy), laureat VI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w 1999 roku, jednocześnie I gościnny dyrygent Śląskiej Orkiestry. Bilety na koncert znajdują się w dyspozycji: Dziekanów Wydziałów, Związków Zawodowych, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, Dyrektora Administracyjnego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.