facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O DYNAMICE ŚLĄSKIEJ TOŻSAMOŚCI

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek zaprasza na konferencję naukową Dynamika śląskiej tożsamości, która odbędzie się w piątek 10 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet Wrocławski i Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Patronat honorowy objęli Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski i Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Program konferencji: 10.30 Prof. dr hab. Janusz Janeczek (JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego): Tożsamości śląskie i ich metamorfozy – wystąpienie powitalne Wystąpienia zaproszonych gości 11.00 Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski, moderator konferencji): wprowadzenie 11.15 Dynamika śląskiej tożsamości – wystąpienia panelowe, część 1: Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski): Tożsamość Śląska – jej psychologiczne, kulturowe i antropologiczne korelaty Doc. PhDr. Rudolf Žáček (Uniwersytet Śląski w Opawie): Slezsko a slezská identita v historickem vyvoji Prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz (Uniwersytet Śląski): Tożsamość Śląska w oglądzie historycznym Prof. dr hab. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski): Pamięć historyczna a tożsamość śląska Prof. dr hab. Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski): Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej PhDr. Dušan Janák (Uniwersytet Śląski w Opawie): Slezská identita a česká společnost po 2. svétové válce 13.00-13.30 przerwa 13.30 Dynamika śląskiej tożsamości – wystąpienia panelowe, część 2: Prof. dr hab. Krystian Heffner (Akademia Ekonomiczna w Katowicach): Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość Prof. dr hab. Blażena Gracova (Uniwersytet Ostrawski): Slezsko ve skolnich ucebnicich ceskych a ceskoslovenskych dejin a ve vedomi studujci mladeze Dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski): W poszukiwaniu symboliki śląskiej tożsamości Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski): Religijność Śląska – element regionalnej tożsamości? Dr Ryszard Gładkiewicz (Uniwersytet Wrocławski): „Śląska republika uczonych” – marzenie czy rzeczywistość? O roli badań śląskoznawczych w tworzeniu tożsamości regionu Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski): Tożsamości i identyfikacje śląskie – próba uogólnionej refleksji 15.00 Dyskusja plenarna nad tezami wystąpień referentów 16.00 Refleksje końcowe referentów 16.30 Zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.