facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXXX PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 24 maja o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Stopień doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu trzy osoby, spośród których dwie są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a jedna zatrudniona jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. Spośród dwudziestu dziewięciu promowanych doktorów osiem osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Politechnika Rzeszowska, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytomiu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rybniku, Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górcach, Gimnazjum Publiczne w Wieprzu, Szkoła Podstawowa w Bieruniu, Bielska Szkoła Przemysłowa, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Chorzowie, Polskie Huty Stali S.A. o. Huta Katowice, PKO BP w Katowicach, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Urząd Celny w Cieszynie. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Artystycznym (1) i Nauk Społecznych (2). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Artystycznym (3), Nauk Społecznych (19) oraz Pedagogiki i Psychologii (7). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2660 osób, natomiast doktora habilitowanego 375 osób. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.