facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚCI NA SKAŁCE

W niedzielę 22 maja w Klasztorze oo. Paulinów na Skałce w Krakowie odbędą się uroczystości otwarcia zespołu muzealno-bibliotecznego, w których weźmie udział liczna delegacja Uniwersytetu Śląskiego z JM Rektorem prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem. UŚ był zaangażowany w prace renowacyjno-konserwatorskie, był też wykonawcą pełnej konserwacji wybranego zabytkowego materiału bibliotecznego będącego własnością klasztoru. Konserwacji czterech bezcennych inkunabułów i 680 zabytkowych drewnianych futerałów na książki biblioteczne podjął się zespół naukowców z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ pod kierunkiem prof. dr. hab. Leonarda Ogiermana. Prace nad inkunabułami trwały pół roku, obejmowały m.in. analizy pigmentów i klejów, czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, ponowne klejenie, prasowanie kart w środowisku alkoholowo-wodnym, uzupełnianie ubytków, szycie, zaklejanie grzbietów, ponowną oprawę, prasowanie, rekonstrukcję obudowy. Najtrudniejszym etapem prac było wypłukiwanie starego kleju, po którym strony zamieniają się w bibułę i wymagają szczególnej ostrożności. Największym zaskoczeniem dla restauratorów okazała się trwałość zastosowanego pigmentu. Prace potwierdziły panującą ówcześnie opinię o słabości pigmentu używanego w XV w. przez jednego z pierwszych bazylejskich drukarzy Michaela Wensslera. Wydana przez niego książka odróżnia się od pozostałych słabszą jakością i nierównym drukiem. Konserwacja futerałów objęła badania materiałowe, mikrobiologiczne i konstrukcyjne. Uzupełnione zostały ubytki w warstwie materiałowej i opisowej. Do wykorzystania nadawały się dobrze zachowane: kawałki skór, metalowe ozdoby, drewniane fragmenty obudowy. Zespół konserwatorski, oprócz naukowców Instytutu, stanowili specjaliści: artyści-stolarze, metaloplastycy, mikrobiolodzy, chemicy oraz konserwatorzy papieru i skór. Wśród restaurowanych inkunabułów znalazły się m.in. atlas Jodoco Hondiusa z 1606 roku, zawierający zarys Ameryki, bez Australii. Jedno z dzieł zawiera unikatowy, przypisywany szkole Durera drzeworyt przedstawiający papieża Innocentego IX przekazującego mnichom swoje dekrety. Dzieła pisane są w stylu „książki, która mówi”. Najstarsze rękopiśmienne zapisy własnościowe są datowane na 1524 rok. Co najmniej 2 dzieła przekazane zostały klasztorowi przez samego Jana Długosza. Wszystkie dzieła, wraz z wyposażeniem zabytkowej zakrystii będą dostępne dla zwiedzających w odnowionym zespole muzealno-bibliotecznym przy klasztorze. W uroczystości otwarcia zespołu na zaproszenie przeora klasztoru o. prof. PAT dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego wezmą udział Prezydent Katowic Piotr Uszok, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prorektorzy i dziekani, pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej zaangażowani w prace konserwatorskie, a także odnawiający wnętrza specjaliści z pracowni krakowskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.