facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIĘTA UNIWERSYTETÓW ŚLĄSKICH

W piątek 20 maja na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezské Univerzity v Opavě). W ramach obchodów dnia odbędą się spotkania, wykłady, wystawy, a także koncerty i dyskusja na temat dziejów Śląska. Natomiast we wtorek 31 maja w Opawie odbędzie się święto uczelni katowickiej. Jego program przewiduje wykłady, prezentacje, panel dyskusyjny i występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice". W katowickim święcie wezmą udział przedstawiciele uczelni w Opawie na czele z JM Rektorem UŚ prof. PhDr. Zdenkiem Jiráskiem oraz władze obu miast: Katowic i Opawy, a także Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus. Uczestnikami święta opawskiego będą przedstawiciele uczelni w Katowicach: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Idzi Panic, prof. dr hab. Józef Zarek, wykładowcy i przedstawiciele jednostek uczelni oraz studenci. Święta obu uczelni są organizowane w ramach wspólnych działań uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Opolskiego, Ostrawskiego, Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, mających na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi regionu w duchu zjednoczonej Europy. Uniwersytet Śląski w Opawie istnieje od 1991 roku. Obejmuje obecnie cztery jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości, Instytut Matematyczny i Centrum Kształcenia. Uczelnia kształci ok. 3500 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W czasie swego istnienia Uniwersytet ten stał się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych i edukacyjnych Północnych Moraw i Śląska. Program prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Katowice, 20 maja 2005 r. 9.50 uroczyste otwarcie i koncert Kameralnego Chóru Slezské Univerzity v Opavě, pd. Mgr. Petra Škarohlída dyskusja otwarta: 11.00-11.30 Dzieje Śląska w badaniach Instytutu Historii i Muzeologii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Slezské Univerzity v Opavě i jego współpraca z polskimi partnerami – doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., PhDr. Petr Vojtal, Instytut Historii i Muzeologii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego wykłady: 11.35–12.05 Robot: The Story of the Word in the World (Rossum’s Universal Robots) – prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Instytut Informatyki Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego 12.10-12.40 Wspólne czesko-polskie konferencje literaturoznawcze organizowane w Opawie od 1995 roku (z inicjatywy prof. Edmunda Rosnera z Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie) – Mgr. Libor Martinek, Ph.D., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego 12.45-13.15 Możliwości dalszego kształcenia na Wydziale Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie, Slezské Univerzity v Opavě (studium doktoranckie, studium e-learning, studium w języku angielskim) – Ing. Eva Wojnarová, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości 13.20-13.50 Rezultaty i perspektywy projektu Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich – Mgr. Jiří Mašata, Instytut Administracji i Polityki Regionalnej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego 13.55-14.25 Zakres zainteresowań i organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w krnowskim Centrum Kształcenia Slezské Univerzity v Opavě – PhDr. Marie Babničová, Centrum Kształcenia wystawy (rektorat, I piętro): - twórczości polskich studentów Instytutu Fotografii Artystycznej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Slezské Univerzity v Opavě; Instytut Fotografii Artystycznej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego - pozycji wydawniczych Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego i Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości Slezské Univerzity v Opavě 15.00 koncert grupy „Nekuř toho tygra“ w ramach katowickich Juwenaliów (Katowice-Ligota) – stowarzyszenie studentów i przyjaciół Slezské Univerzity v Opavě Organizatorem święta jest Biuro Promocji i Karier UŚ (bpik@us.edu.pl, tel. 359 13 21) przy współpracy Koła Naukowego Slawistów „Światowid”. Program prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Opawa, 31 maja 2005 r. panel dyskusyjny „Śląski genius loci” – aktywna forma wymiany poglądów oraz prezentacja interdyscyplinarnych badań nad geniuszem miejsca w kontekście Śląska, a także okazja do ukazania m.in. problemów tożsamościowych Śląska, ciekawych proprietates kultury śląskiej (w tym tradycji szkolnictwa wyższego na Śląsku): prof. Tadeusz Sławek, prof. Józef Zarek, dr Aleksandra Kunce, dr Zbigniew Kadłubek, lic. Anna Seweryn wykłady: - prof. dr hab. Idzi Panic, Wydział Nauk Społecznych: Uwagi na temat przynależności politycznej Śląska w IX i w początkach X wieku – wykład prowadzony w konwencji historii opowiedzianej językiem prozy sensacyjnej, urozmaicony szczegółami publikowanymi tylko w specjalistycznych pracach naukowych lub w oryginalnych pismach tamtego okresu, będących obiektem studiów autora - dr hab. Piotr Łaszczyca, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem: Zaśmiecony umysł, czyli o tym, że środowisko psychiczne można zaśmiecić i o skutkach tego zaśmiecania – wykład-prezentacja na temat czynników wpływających negatywnie na stan naszego umysłu z punktu widzenia psychologa i socjologa. W ramach skróconej formy wykładu, można przedstawić stan „zaśmiecenia” umysłów współczesnych studentów. Prezentacja zawiera duży ładunek emocjonalny, gdyż każdy ze słuchaczy może uświadomić sobie, w którym miejscu zatrzymał się jego mózg w „zaśmiecaniu” - dr Andrzej Boczarowski, Wydział Nauk o Ziemi: Prezentacja multimedialna Od koron drzew do klawiatury komputera, czyli 7 milionów lat ewolucji człowieka prezentacje: - prezentacja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku: informacja o celach UTW, jego historii, przedstawienie zajęć, wystąpienia słuchaczy UTW, udostępnienie materiałów pokonferencyjnych z okazji 20-lecia UTW pt.: Jakość życia osób w starszym wieku - Wydział Artystyczny: wystawa malarstwa studentów Instytutu Sztuki, Wydziału Artystycznego - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: prezentacja fotograficzna rezultatów prac konserwatorskich z 2003 roku, wykonanych w bibliotece Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, przedstawienie dokumentacji fotograficznej zakładania bibliotek przez studentów i pracowników Instytutu dla mniejszości polskiej w Cierlicku w Czechach i w Stryju na Ukrainie - wystawa publikacji, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego dotyczących Śląska oraz zagadnień słowiańskich i pogranicza - prezentacja etiud filmowych studentów Wydziału Radia i Telewizji występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” UŚ prezentacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – film o uczelni Organizatorem święta jest Dział Współpracy z Zagranicą UŚ (adku@adm.us.edu.pl, tel. 359 13 67).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.