facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OD RANIUSZKA DO BIELIKA, CZYLI JAK SIĘ LICZY PTAKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Od raniuszka do bielika, czyli jak się liczy ptaki na Górnym Śląsku, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Jacek Betleja z Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Będzie to ostatni wykład cyklu w tym semestrze. o wykładzie: Jeżeli istnieje PUS (Ptasi Urząd Statystyczny), to mogłoby to wyglądać tak: Siedlisko: mokradła, jezioro, łąka, las, pole uprawne, osiedle mieszkaniowe, ogródek przydomowy. Warunki lokalowe: dziupla, poddasze, wieża kościelna, sterta patyków, zagłębienie w ziemi (właściwe podkreślić). Stan rodzinny: para rodziców, siedmioro dzieci z pierwszego lęgu, czworo z drugiego (po dwoje z każdego lęgu wypadło z gniazda lub zostało wypchnięte przez rodzeństwo). Sąsiedztwo: para, dwie pary, kolonia, osobnik pojedynczy tego samego lub zupełnie innego gatunku (wybrać właściwą odpowiedź). W wykropkowane miejsce wpisać rodzaj i gatunek ankietowanego. Obrączkę posiada: TAK, NIE. Jeśli tak, wpisać datę i kraj. W uwagach wpisać w miarę możliwości: kierunki ostatnich migracji, czas trwania przelotu, poprzednie miejsce zamieszkania, trudności napotkane po drodze. Polscy ornitolodzy są dumni, że co czwarty bocian jest Polakiem. A ile z nich zadeklarowało przywiązanie do regionu górnośląskiego? Śląsk – teren na pozór niegościnny, zwłaszcza dla ptasich drapieżników, obfituje jednak w bogatą ornitofaunę. Nieprzyjazne aglomeracje miejskie zamieszkują nie tylko wszędobylskie wróble, stłoczone na dachach gołębie czy rozwrzeszczane sroki. I choć nie zawsze wystarczy zaopatrzyć się w lornetkę, dobre buty, atlas ptaków i notatnik, by zostać ornitologiem-ankieterem, to ekwipunek ten z pewnością wystarczy, by listę skrzydlatych znajomych wydłużyć trzy, lub nawet czterokrotnie. A jak takie amatorskie podglądanie ptaków jest ważne uświadamiają nam brytyjscy ornitolodzy, którzy o ptakach w swoim hrabstwie wiedzą więcej niż o sąsiadach, co pozwala im wprowadzać w życie najlepsze na świecie programy ochrony naszych skrzydlatych przyjaciół. Przyłączmy się do wielkiego ptasiego spisu, może ten wykład nam pokaże jak to zrobić najlepiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.