facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 17 maja o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia na UŚ w roku akademickim 2006/2007, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni i planu rzeczowo finansowego za rok 2004, a także zatwierdzenie porozumienia o współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i kształcenia pomiędzy UŚ a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Moskwie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.