facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O LITERATURZE POLSKIEJ W ŚWIECIE

Od 16 do 18 maja na Wydziale Filologicznym UŚ trwa konferencja międzynarodowa Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru organizowana przez Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską w Świecie oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.