facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

INFORMATYKA A OCHRONA DÓBR KULTURY

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na seminarium naukowe Informatyka a ochrona dóbr kultury, które odbędzie się w poniedziałek 16 maja o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Informatyki, Sosnowiec, ul. Będzińska 39. program wykladów: prof. dr hab. Bonawentura Maciej Pawlicki (Politechnika Krakowska): Zastosowanie baz danych w ochronie dóbr kultury Prof. Davorin Kereković (Chorwackie Stowarzyszenie GIS Forum): Nowe technologie w zarządzaniu i odnowie zabytków Wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Ochrona prawna dóbr kultury kontakt z organizatorem: dr Małgorzata Gajos, gajos@us.edu.pl Zakład Komputeryzacji Zarządzania, tel. 032/ 291 84 18

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.