facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

11-13 czerwca kasa nie przyjmuje wpłat!

Z uwagi na wypłatę stypendiów, od 11 do 13 czerwca nie będą przyjmowane w kasie żadne wpłaty, w tym opłaty egzaminacyjne. Kandydaci na studia są proszeni o dokonywanie wpłat na konta podane w e-informatorze.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.