facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EWOLUCJA PRAWA KONSTYTUUJĄCEGO UNIĘ EUROPEJSKĄ

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ i Komisja Europejska Sejmu RP zapraszają na konferencję Ewolucja prawa konstytuującego Unię Europejską, która odbędzie się w środę 11 maja w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11. Początek o godz. 11.00. program konferencji: 11.00 Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka Panel naukowy, moderacja: Sławomir Gruszka, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ 11.10-11.30 Traktat Konstytucyjny UE – instrument lepszej organizacji Unii Europejskiej, czy krok w stronę super-państwa – prof. Roman Kuźniar 11.35-11.55 Zasada pierwszeństwa prawa UE w Traktacie Konstytucyjnym – prof. Stanisław Biernat 11.55-12.15 Doświadczenia Komisji Europejskiej Sejmu RP na kanwie stosowania zasady subsydiarności - Robert Smoleń, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP 12.15-12.35 Rola instytucji demokratycznych – Parlamentu Europejskiego i Parlamentów narodowych – Wiesław Staśkiewicz, Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP 12.40 Panel dyskusyjny ok. 14.00 Zakończenie konferencji Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 500 114 463

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.