facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszają na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Danuta Kielczewska z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład Oscylacje neutrin. Konwersatorium odbędzie się w środę 11 maja o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. problematyka wykładu: W ostatnich siedmiu latach najbardziej ekscytującymi cząstkami były niewątpliwie neutrina. Oscylacje neutrin obserwowano zarówno badając neutrina naturalne: atmosferyczne i słoneczne, jak i te wyprodukowane w akceleratorze i w reaktorach. Podczas konwersatorium przedstawione zostaną wyniki doświadczalne oraz aktualny stan wiedzy o mieszaniu i masach neutrin. Bezpośrednio po konwersatorium odbędzie się krótkie zebranie członków Oddziału Katowickiego PTF poświęcone wyborowi delegatów na Zjazd Fizyków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.