facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CZY ROŚLINY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE SĄ BEZPIECZNE?

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Polski Klub Ekologiczny zapraszają na wykład Czy rośliny modyfikowane genetycznie są bezpieczne?, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi mgr inż. Halina Kacprzak z Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.