facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z GRAŻYNĄ STANISZEWSKĄ

W piątek 29 kwietnia o godz. 14.00 w auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, ul. Rudzka 13a, odbędzie się spotkanie z Grażyną Staniszewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego, która wygłosi wykład Model kultury politycznej i rodzaj wypracowanego konsensusu podczas obrad Okrągłego Stołu w porównaniu z procesem stanowienia Konstytucji dla Europy. Organizatorem spotkania jest Rybnickie Koło Naukowe Politologów wraz z Samorządem Studenckim Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.