facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SESJA O DINOZAURACH ŚLĄSKICH

II sesja popularno-naukowa Śląskie dinozaury z Krasiejowa z udziałem czołowych polskich badaczy zajmujących się tym zagadnieniem odbędzie się w piątek 22 kwietnia o godzinie 9.30 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. Referaty wygłoszą goście z Uniwersytetu Opolskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie oraz pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Organizatorami sesji są: Katedra Stratygrafii Ekosystemowej i Studenckie Koło Naukowe Paleontologów Paradoxides WNoZ UŚ. Szczegółowe informacje.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.