facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nadanie Wydziałowi Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Wydziałowi Radia i Telewizji ma zostać nadane imię Krzysztofa Kieślowskiego. Maria Kieślowska w liście do Dziekana Wydziału Radia i Telewizji UŚ dr Krystyny Doktorowicz napisała: Z prawdziwą wdzięcznością przyjmuję uchwałę Rady Wydziału i wyrażam zgodę na nadanie Katowickiej Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Żywię niepłonną nadzieję, że Szkoła pozostanie miejscem pielęgnującym ideały i wartości przyświecające życiu i twórczości Krzysztofa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.