facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYKŁAD PROFESORA RAANANA KATZIRA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem zapraszają na spotkanie, którego gościem będzie prof. Raanan Katzir z SACOG - Sustainable Agriculture Consulting Group w Tel Awiwie. Prof. Raanan Katzir wygłosi wykład Sustainable Agriculture - the Israeli Experience with Emphasize on Biodiversity, Water, Soil, Climate and Human Resources. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18 kwietnia o godz. 10.00 w auli prof. Kazimierza Czechowicza (sala 216, II piętro) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Bankowa 9. o wykładowcy Raanan Katzir jest absolwentem Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jako pracownik Ministerstwa Rolnictwa Izraela posiada 40-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rozwoju rolnictwa, ochrony roślin. Pełnił funkcję krajowego koordynatora badań i rozwoju rolnictwa, szefa krajowego biura kwarantanny, dyrektora międzynarodowych projektów w krajach rozwijających się finansowanych przez Izraelską Agencję Współpracy Narodowej (MASHAV). Ukończył studia podyplomowe we Francji, RPA i Stanach Zjednoczonych. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, autor publikacji naukowych. Autor wykładów i uczestnik misji konsultacyjnych w krajach rozwijających się Ameryki Południowej, Afryki, Europy Środkowej oraz w Chinach, Indiach i Oceanii. W ostatnich 20 latach wyspecjalizował się w zrównoważonym rolnictwie, koncentrując się na zrównoważonym zarządzaniu naturalnymi zasobami, takimi jak: gleby, wody, plony oraz na zootechnice, klimacie i zasobach ludzkich jako celu produkcji rolniczej i zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych państwa. Podstawowym podejściem jego prac jest holistyczne, zintegrowane zarządzanie w celu zachowania zasobów naturalnych dla przyszłej zdolności produkowania żywności, w celu uniknięcia zaburzeń agro-ekologicznych. Członek Izraelskiego Stowarzyszenia Inżynierów (Israeli Association of Engineers), Izraelskiego Towarzystwa Entomologii i Fitopatologii (Israeli Society of Entomology and Phytopathology) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Rozwoju (International Society of Development – SID). Sekretarz Generalny organizacji pozarządowej OISCA – Izrael, która ma siedzibę macierzystą w Japonii, zajmującej się edukacją ekologiczną młodzieży, zalesianiem i międzynarodową działalnością promowania rozwoju. Obecnie dyrektor Sustainable Agriculture Consulting Group (SACOG), firmy zaangażowanej w prowadzenie wykładów i działalność doradczą w Izraelu i innych krajach uprzemysłowionych oraz rozwijających się.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.