facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszają na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wygłosi wykład Synteza i właściwości polimerów fotoluminescencyjnych. Konwersatorium odbędzie się w środę 20 kwietnia o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. problematyka wykładu: - główne metody syntezy poliparafenyleno-winylenu (PPV), pierwszego polimeru o właściwościach elektroluminescencyjnych - inne polimery i oligomery wykazujące właściwości fotoluminescencyjne - główne właściwości elektronowe polimerów, pozwalające uzyskać diody elektroluminescencyjne i fotowoltaniczne. Rezultaty badań własnych oligomerow i polimerow otrzymywanych elektrochemicznie, posiadających właściwości fotoluminescencyjne

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.