facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O NIEUŻYTKACH POPRZEMYSŁOWYCH

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Nieużytki poprzemysłowe - nieplanowane laboratorium biologiczne, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Gabriela Woźniak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 kwietnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie Wyobraźmy sobie eksperyment bez rzędów probówek w statywach i dymiących kolb, bez brzęku szkła i nieustannego szmeru urządzeń pomiarowych, bez obsługi technicznej i czujnego oka profesora w wianuszku asystentów, wreszcie: bez atestów i certyfikatów. Niemożliwe, a jednak istnieje laboratorium, w którym trwa eksperyment o trudnych do przewidzenia wynikach. Nie jest znany nawet termin jego zakończenia, analizy wyników i wyciągania wniosków. Zapraszając na wykład dr Gabrieli Woźniak zapraszamy do laboratoriów mieszczących się na terenach nieczynnych przedsiębiorstw przemysłowych. Są one porzuconymi, zdegradowanymi skrawkami ziemi, które procesy technologiczne pozbawiły naturalnej szaty roślinnej, wypędziły żerujące na niej zwierzęta, wywróciły na nie górną warstwę gleby – niekiedy pozbawiły życia dając szansę do testowania pojazdów przewidzianych do prac na powierzchni Marsa. Dzisiaj są nieużytkami poprzemysłowymi, na których mozolnie odtwarza się bogactwo życia. A eksperymentator? To Natura, która nie martwi się o pośredni wynik eksperymentów, aby móc wyciągnąć pozytywne wnioski z doświadczenia. Przeciwnie, dba oto, aby eksperyment nie dotowany przez Ministerstwo Nauki, nie poganiany terminami sprawozdań, trwał jak najdłużej. Ekolodzy, geobotanicy, ekotoksykolodzy, socjolodzy przyrody to profesorowie, którzy cenią i najlepiej znają wartość „badań” prowadzonych nieustannie w nieplanowanym laboratorium biologicznym. A gdzie atest i certyfikat otrzymanych wyników eksperymentu? Te dokumenty wystawią w przyszłości mieszkańcy Śląska rozkładając w niedzielne popołudnie kocyk, aby odpocząć na świeżym powietrzu wokół bujnie rozwijającej się przyrody. Nie przeszkadzajmy więc, eksperyment trwa. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.