facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MENIS

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu odbędzie się w czwartek 14 kwietnia o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ, w Katowicach, ul. Bankowa 12. Prestiżowe stypendia otrzymała w tym roku rekordowa liczba 61 studentów Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości wręczenia dyplomów wezmą udział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektorzy, Dziekani i reprezentanci Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Zaproszeni zostali także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz lokalnych władz.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.