facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA CHROMATOGRAFICZNA

Instytut Chemii UŚ, Oddział PAN w Katowicach, Komisja Nauk Chemicznych, Komisja Analizy Chromatograficznej PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu są głównymi organizatorami VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ i XXV JUBILEUSZOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO nt. CHROMATOGRAFICZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH, które odbędą się w Katowicach i Szczyrku w dniach od 5 do 8 czerwca 2001. TEMATYKA SYMPOZJUM:
 • Teoria chromatografii
 • Zastosowanie chromatografii w ocenie środowiska
 • Zastosowanie chromatografii w analizie żywności, biologii, farmacji i medycynie
 • Postępy w dziedzinie otrzymywania i charakterystyki faz stacjonarnych
 • Problemy analityczne i fizyko-chemiczne w przygotowaniu próbek do badań chromatograficznych
 • Chromatografia związków nieorganicznych i kompleksowych
 • Chromatografia związków chiralnych
 • Chromatografia preparatywna i przemysłowa
 • Techniki chromatograficzne pokrewne i łączone
 • Postępy w dziedzinie aparatury chromatograficznej
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy chromatograficznej
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 • poniedziałek, 4. czerwca - godz. 20.00 Bankiet powitalny
 • wtorek, 5. czerwca - godz. 19.00 Spotkanie przy ognisku
 • środa, 6. czerwca - godz. 20.00 Wieczorek - niespodzianka
 • czwartek, 7. czerwca - godz. 20.00
 • Spotkanie towarzyskie

  Skróty

  Copyright © 2001-2019
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wszelkie prawa zastrzeżone.