facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O RATOWANIU ŚLĄSKICH PARKÓW

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Zarośnięte, zaniedbane i zapomniane świadectwa naszej historii - dworskie kompleksy parkowe, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Waldemar Szendera z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie Każdy chyba zna przepiękny park przypałacowy w Pszczynie. Informacja o nim jest niemal w każdym przewodniku po Śląsku, a nawet po Polsce. Jednak gdybyśmy chcieli wymienić kolejne, byłoby już trudniej. Może jeszcze Świerklaniec, ktoś dorzuci Park Kościuszki, ale to już nie jest park przypałacowy. Zarośnięte, zaniedbane i zapomniane świadectwa naszej historii – dworskie kompleksy parkowe – to tytuł wykładu na temat parków, które są naszym historycznym dziedzictwem, mimo, że przez wiele dziesiątków lat były uważane za coś zbędnego, niepotrzebnego, bo związanego z Polską szlachecką lub burżuazyjną. Pozbawione prawowitych właścicieli, w rękach kierowników kółek rolniczych czy PGR-ów (Państwowych Gospodarstw Rolnych) ulegały szybkiej dewastacji, a w najlepszym przypadku zaniedbaniu. Dr Waldemar Szendera jest jedną z osób, które w swojej pasji badawczej postanowiły przywrócić przynajmniej niektóre z nich społeczeństwu. Nie jest to jednak takie proste. Pierwszą trudnością jest odnalezienie i porozumienie się z obecnym właścicielem. Gdy sprawy formalne zostaną pozytywnie załatwione nieraz okazuje się, że dotychczas stosowane metody i sposoby ratowania drzewostanu przy takich zaległościach w pielęgnacji parków zawodzą. Wykład będzie dotyczył sposobów ratowania śląskich parków. Jako przykład posłuży Park w Rudziczce. Czy ktoś o nim słyszał? A może w przyszłości gmina Suszec będzie równie dobrze znana ze swojego parku jak Pszczyna. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.