facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXVIII Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Geofizyki Górniczej

W dniach od 11 do 13 czerwca 2001 r. w Nidzicy odbędzie się XXVIII Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Geofizyki Górniczej, którego organizatorami są: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Geofizyki PAN oraz Komitet Geofizyki PAN. Głównymi tematami sympozjum są m. in. mechanizmy zjawisk sejsmicznych i tąpań, monitorowanie sejsmiczności, ocena ryzyka sejsmicznego, monitorowanie górotworu, badania procesu pękania skał, metody geofizyczne w ochronie środowiska na terenach zdegradowanych działalnością górniczą. KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek, Sekretarze: dr Bogdan Żogała, dr Ryszard Dubiel, Członek: mgr Monika Rusin Wydawca: Instytut Geofizyki PAN (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences) Oficjalnym językiem Sympozjum jest język angielski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.