facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXXVIII PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 22 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Tytuł doktora habilitowanego otrzyma w tym dniu sześć osób, spośród których cztery są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a dwie pracownikami Akademii Świętokrzyskiej. Spośród dwudziestu ośmiu promowanych doktorów dziesięć osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Politechnika Śląska, Akademia J. Długosza w Częstochowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jaworznie, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Nauk Społecznych (3) i Nauk o Ziemi (3). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Nauk Społecznych (13), Nauk o Ziemi (8) oraz Matematyki, Fizyki i Chemii (7). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskały 2633 osoby, natomiast doktora habilitowanego 364 osoby.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.