facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kultury in vitro w genetycznym modyfikowaniu roślin

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 31 maja 2001 r. na ostatni w tym semestrze wykład z cyklu WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Wykład zatytułowany Kultury in vitro w genetycznym modyfikowaniu roślin wygłosi dr Małgorzata Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. Przypominamy, że wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9, w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2000/2001 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu, a studentom U.Ś. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.