facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRZYRODA A MALARSTWO HOLENDERSKIE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Malarstwo holenderskie XVII w. - w jakim stopniu obrazy mistrzów mogą odzwierciedlać rzeczywistą sytuację przyrodniczą, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Halina Galera z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Dr Halina Galera – biolog, botanik, adiunkt w Zakładzie Botaniki Środowiskowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu jej zainteresowań zawodowych jest flora ogrodów botanicznych. Oprócz tego zajmuje się działalnością popularyzatorską (publikacje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”), a dzięki zdolnościom artystycznym ilustruje artykuły własnymi rycinami. Od 2001 roku uprawia malarstwo olejne, wykorzystując doświadczenie zawodowe do ilustracji botanicznej w technice akwareli i rysunku. Dotychczas swój dorobek artystyczny prezentowała na wystawach indywidualnych w Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej PAN w Warszawie-Powsinie (akwarela, 2000 r.), w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (olej, 2003 r.) oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (olej i akwarela, 2003 r.). Jest jednym z autorów multimedialnego klucza do oznaczania roślin „Flora Ojczysta”. o wykładzie Z sadzawki wynurzają się żółto kwitnące kwiaty – grążele? lilie wodne? – brzegi porośnięte są roślinnością szuwarową – trzciną? tatarakiem? – a w głębi gęstniejące zarośla – leszczyny? wierzby? – na trawie wśród kwitnących ziół samotna postać. Tak mogłoby wyglądać dzieło siedemnastowiecznego pejzażysty, artysty, opiewającego harmonię barw, grę światła i cienia oraz kompozycję kształtów otaczającej go przyrody. Wędrując szlakami jego twórczości po 400 latach zapewne nie odnajdziemy miejsca obrazującego przyrodę na płótnie mistrza. Jednak, czy możemy być pewni, że przedstawiona rzeczywistość odpowiada prawdzie, a może w imię sztuki malarz sfałszował rzeczywisty obraz przyrody, a może jednak to upływający czas spowodował zmiany siedliskowe i klimatyczne w miejscach inspiracji artysty? Grupa przyjaciół na łonie przyrody. Prawdziwe dzieło sztuki fotograficznej, po „niewielkiej” obróbce cyfrowej. Manewrujemy głębią ostrości, odcieniami barw, rozdzielczością i nie zastanawiamy się, że za 400 lat ukwiecona łąka z naszej fotografii może zostać poddana wnikliwej analizie naukowej. Badacz będzie się zastanawiał, czy to górska hala, stepowa murawa, śródziemnomorskie zarośla, a może zostanie uznana za przypadkowy montaż niezidentyfikowanych bliżej gatunków roślin. Patrząc na XVII-wieczne malarstwo niderlandzkie inaczej, zastanówmy się, czy możemy w nim doszukiwać się realistycznego odzwierciedlenia otaczającej przyrody, czy też jesteśmy skazani tylko na wejrzenie w świat natury subiektywnym okiem mistrza. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.