facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA BAŃKI

okładka 70. rocznicę urodzin świętuje profesor Józef Bańka, humanista, filozof, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w czwartek 17 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, w Katowicach, ul. Bankowa 11. Podczas uroczystości Jubilatowi zostanie wręczona księga pamiątkowa Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Początek uroczystości o godz. 11.00. Prof. zw. dr hab. Józef Bańka urodził się 27 kutego 1934 roku. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje nieprzerwanie od 1974 roku. Jest założycielem Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, w latach 1976-1999 pełnił funkcję jego dyrektora, od roku 1999 jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Niezwykle aktywny naukowo i pisarsko, autor niemal 50 publikacji z wielu dziedzin filozofii. Publikacja Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki to próba podsumowania dorobku filozoficznego postaci o wyrazistym profilu intelektualnym. Styl myślenia Józefa Bańki jest wysoce indywidualny, stąd kontrowersyjny, co jednocześnie oznacza „wywołujący ferment”. Rozległy jest również obszar jego zainteresowań: metafizyka, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia cywilizacji, estetyka, wielkie postacie historii filozofii. Do dorobku Jubilata ustosunkowuje się w księdze szerokie grono ważkich postaci filozofii polskiej, przedstawiciele filozofii rosyjskiej i słowackiej oraz przedstawiciele młodszego pokolenia. Kilku autorów portretuje Jubilata z perspektywy osobistej bliskości, pojawiają się akcenty humorystyczne. Księga przedstawia również krótką historię katowickiego środowiska filozoficznego, któremu Profesor od 30 lat przewodzi. Ubogaceniem treści księgi jest piękna szata graficzna oraz cenne fotografie. Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki Redakcja: Piotr Skudrzyk, przy współpracy Grzegorza Mitrowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.