facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POLSKIE TŁUMACZENIA DZIEŁ OJCÓW KOŚCIOŁA

W środę 16 marca o godz. 13.30 w sali 101 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się promocja książki Chrzest i pokuta w starożytnym Kościele - antologia tekstów I-III w., pod redakcją ks. dr. hab. Jana Słomki, pracownika Wydziału Teologicznego UŚ. W trakcie promocji odbędzie się dyskusja panelowa na temat Polskie tłumaczenia Ojców Kościoła: dokonania, perspektywy, potrzeby, problemy, w której udział wezmą: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, tłumacz tekstów koptyjskich, greckich i łacińskich, ks. dr hab. Jan Słomka – kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ oraz ks. dr Andrzej Uciecha – adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła UŚ, tłumacz tekstów syryjskich. Dyskusję poprowadzi ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor serii Biblioteka Ojców Kościoła Wydawnictwa M, tłumacz tekstów greckich i łacińskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.