facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Jan Gaj z Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład Kropki kwantowe jako nieklasyczne źródła światła. Konwersatorium odbędzie się w środę 16 marca o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. o wykładzie W kwietniu 2004 roku bank Creditanstalt w Wiedniu przekazał po raz pierwszy 3000 Euro posługując się szyfrem kwantowym przy wykorzystaniu splątanych par fotonów. Ten praktyczny aspekt waloryzuje badania nieklasycznych źródeł fotonów. Źródła takie mogą się okazać przydatne nie tylko w kryptografii, ale być może w przyszłości do budowy komputerów kwantowych, jeżeli takie powstaną. Opis splątanych par fotonów nie poddaje się intuicjom opartym na „zdrowym rozsądku” wywodzącym się z tradycji fizyki klasycznej. Choć takie pary zaobserwowano doświadczalnie i wykazano możliwość ich praktycznego wykorzystania, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Szczególne znaczenie dla przyszłych zastosowań może mieć wytworzenie splątanych par fotonów przez struktury półprzewodnikowe. Referat będzie poświęcony opisowi emisji światła przez półprzewodnikowe kropki kwantowe. Przedstawione zostaną wysiłki zmierzające do wytworzenia splątanych par fotonów w kaskadzie rekombinacji promienistej biekscyton – ekscyton. W tych wysiłkach istotną przeszkodą okazała się anizotropia kropek w płaszczyźnie próbki. Omówione zostaną próby przezwyciężenia lub ominięcia tej trudności m.in. przy użyciu pola elektrycznego oraz Zostaną perspektywy osiągnięcia celu tych wysiłków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.