facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W czwartek 17 marca Uniwersytet Śląski zaprasza na dzień otwarty. Prezentacje wydziałów i jednostek będą się odbywały w godzinach od 9.00 do 15.00 w Rektoracie i na Wydziałach: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Matematyki Fizyki i Chemii. Organizatorem dnia otwartego jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Maturzyści i wszyscy zainteresowani spotkają się z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i jednostek dydaktycznych, którzy przedstawią między innymi warunki przyjęć na studia, istniejące kierunki i specjalności, profile i programy kształcenia. Dzień otwarty będzie okazją do zaprezentowania się kół naukowych i działających w Uniwersytecie organizacji i stowarzyszeń. Spotkać się będzie też można z przedstawicielami Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Biura Promocji i Karier oraz Samorządu Studenckiego. Uroczyste rozpoczęcie dnia otwartego z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka odbędzie się o godz. 9.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji, Katowice ul. Bankowa 11b. Prezentacje wydziałów i jednostek: ul. Bankowa 11b – siedziba Wydziału Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Filologiczny Wydział Teologiczny Szkoła Zarządzania Wydział Artystyczny Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bankowa 12 – Rektorat Dział Nauczania Dział Spraw Studenckich Konsultant ds. osób niepełnosprawnych Biuro Promocji i Karier Organizacje: AEGEE, AZS, NZS, ZSP ul. Bankowa 11 – siedziba Wydziału Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Rybniku ul. Uniwersytecka 5 – siedziba Instytutu Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Nauki o Ziemi Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno–Przyrodnicze Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.